Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště
Hasící přístroje Hydranty Služby v oblasti BOZP Služby v oblasti PO Nová požární vyhláška Hasící přístroje v autě

Hasicí přístroje

Naše firma provádí servis a kontrolu hasicích přístrojů dle vyhlášky 246/2001 Sb. Kontrolu hasicích přístrojů provádíme v termínech stanovených vyhláškou a nebo v termínech dohodnutých se zákazníkem.

Kontrola a servis zahrnují:

  • vnější úpravu hasicího přístroje
  • kontrolu úplnosti a funkčnosti hasicího přístroje
  • vylepení kontrolního štítku
  • zaplombování

Dále zajišťujeme opravy vadných hasicích přístrojů, vnitřní revize, zkoušky pevnosti a těsnosti nádob a tlakové zkoušky hasicích přístrojů.
V případech, kdy je nutno hasicí přístroje odvézt z důvodu opravy, jsme schopni na tuto dobu zapůjčit naše hasicí přístroje.

Cena za kontrolu a servis jednoho hasicího přístroje je závislá na celkovém počtu kontrolovaných hasicích přístrojů.
V ceně za provedený úkon je již zahrnuto cestovné technika, plomba, vnější úprava.

Na každou kontrolu hasicích přístrojů je vystaven „ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ“.

Nabídka hasicích přístrojů.