Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště
Hasící přístroje Hydranty Služby v oblasti BOZP Služby v oblasti PO Nová požární vyhláška Hasící přístroje v autě

Nová „požární“ vyhláška s účinností od 1. 7. 2008

Vyhláška  o  technických  podmínkách  požární  ochrany staveb č.  23/2008 Sb.

Od 1. července se budou muset o nákup hasicích přístrojů a detektorů kouře zajímat všichni lidé,  kteří začnou stavět či přestavovat rodinný dům, garáž či velký byt.

Bez splnění těchto nových bezpečnostních podmínek nebude rodinný či bytový dům zkolaudován.

Hasicí přístroj z vyhlášky je 34A

Požadovaný přístroj váží kolem devíti kilogramů, z toho šest kilo činí náplň. Aby mohl být výrobek zařazen do určité kategorie, musí projít speciální zkouškou. Při ní je nutné uhasit požár dřevěné hranice (pokud se jedná o třídu A), jejíž rozměr závisí právě na výši čísla určujícího hasicí schopnost. Přístroj s označením 34A si tak musí poradit s požárem dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru. Hašení přitom začne po osmi minutách od zapálení hořlavé kapaliny umístěné pod hranicí.

Který typ je předepsaný:

Rodinný dům

Minimum = vyhláška nařizuje 34 A

 • práškový 34A, 183B, C (6 kg)

Nadstandard

 • práškový 34A, 233B, C (6 kg)
 • práškový 55A, 233B, C (6 kg)

Garáže

Minimum = vyhláška nařizuje 183 B

 • práškový 21A, 183B, C (6 kg)
 • pěnový 13A, 183B (9 l)

Nadstandard

 • práškový 27A, 183B, C (6 kg)
 • pěnový 13A, 233B (9 l)
 • pěnový 21A, 233B (9 l)
 • všechny typy uvedené u rodinného domu

Bytový dům – chodby a sklepy

Minimum = vyhláška nařizuje vodní či pěnový 13A nebo práškový 21A

 • vodní 13A  (9 l)
 • pěnový 13A, 183B (9 l)
 • práškový 21A, 113B, C (6 kg)

Nadstandard

 • práškový 27A, 183B, C (6 kg)
 • práškový 27A, 144B C (9 kg)
 • všechny typy uvedené u rodinného domu

Bytový dům – hlavní rozvaděč elektřiny

Minimum = vyhláška nařizuje práškový 21A

 • práškový 21A, 113B, C (6 kg)

Nadstandard

 • práškový 21A, 183B, C (6 kg)
 • všechny typy uvedené u rodinného domu

Bytový dům – strojovna výtahů

Minimum = vyhláška nařizuje sněhový (CO2) 55B

 • sněhový (CO2) 55B, C (5 kg)

Nadstandard

 • sněhový (CO2) 70B, C (5 kg)
 • sněhový (CO2) 89B, C (5 kg)
 • všechny typy uvedené u rodinného domu

Poznámka: číslice u hasicího přístroje značí velikost požáru, který je schopen uhasit, čím vyšší číslo, tím je přístroj účinnější.

Třídy požárů

 • A - pevné látky - vhodné jsou hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 • B - hořlavé kapaliny - hasí se přístroji pěnovými, práškovými, sněhovými a s čistým hasivem.
 • C - plyny - používají se přístroje práškové a sněhové (s náplní CO2).
 • D - lehké alkalické kovy - v domácnostech se nevyskytují, hasí se speciálními prášky.
 • E - elektrická zařízení - tato třída byla zrušena, ale některé starší přístroje jsou jí ještě označeny.
 • F - jedlé tuky a oleje - například na fritovací hrnce, používají se speciální směsi vody a solí.

Hasicí přístroje – jednou za rok zkontrolovat!!!

V okamžiku, kdy si pořídíme hasicí přístroj do nového nebo zrekonstruovaného domu, se musíme dále o hasicí přístroj starat. Tím se rozumí, že bychom měli minimálně jednou za rok zavolat servisního technika, který provede servis a kontrolu hasicího přístroje.
Tento celý úkon zahrnuje:

 • vnější úpravu hasicího přístroje
 • kontrolu úplnosti a funkčnosti hasicího přístroje
 • vylepení kontrolního štítku
 • zaplombování

Na vylepeném kontrolním štítku je kromě údajů o firmě a servisním technikovi dále vyznačen datum příští kontroly a datum, kdy má být provedena periodická (tlaková) zkouška hasicího přístroje.
Tato periodická (tlaková) zkouška hasicího přístroje je složitější než roční kontrola, proto je nutné tento hasicí přístroj odvézt.

Tlaková zkouška se dělá u vodních a pěnových přístrojů po třech letech, u ostatních typů po pěti letech. Při zkoušce se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlíží se vnitřek nádoby, zkouší se její pevnost a těsnost, testuje se i těsnost spouštěcí armatury nebo ventilu a pojistného ventilu.

Po provedení celkové kontroly hasicího přístroje servisním technikem vyhotoven „ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ“, který je předán majiteli hasicího přístroje.
Hasicí přístroj by měl být na dobře dostupném místě, nejlépe tam, kde hrozí největší riziko požáru - třeba poblíž krbu či kuchyně. Většinou se věší na zeď tak, aby rukojeť byla ve výšce asi 1,5 metru.

Životnost vodních a práškových hasicích přístrojů je 20 let a u sněhových přístrojů je životnost 40 let.
Po uplynutí této doby nelze hasicí přístroj vyhodit do popelnice nebo na skládku.
Vyřazený přístroj je nebezpečný odpad, a proto ho musí likvidovat ten, kdo má pro nakládání s těmito odpady koncesi. To mohou zajistit i firmy provádějící servis.