Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště
Hasící přístroje Hydranty Služby v oblasti BOZP Služby v oblasti PO Nová požární vyhláška Hasící přístroje v autě

Služby v oblasti BOZP, zákon č. 309/2006 Sb.

 • monitoring legislativy v oblasti BOZP a aplikace relevantních pravidel do vnitřních předpisů a metodiky činností objednatele,
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti BOZP,
 • zastupování objednatele a spolupráce s orgány státní správy při kontrolách,
 • zpracovávání základní dokumentace BOZP,
 • zpracování a aktualizace Prevence rizik,
 • zpracování a aktualizace Kategorizace prací,
 • spolupráce při šetření pracovních úrazů, konzultace při vyplňování Záznamů o úrazu,
 • vedení evidence úrazovosti a její rozbory,
 • provádění pravidelných prohlídek pracovišť objednatele,
 • realizace vstupního školení pro nové zaměstnance objednatele, periodická školení pro stávající zaměstnance objednatele a školení vedoucích zaměstnanců objednatele,
 • řízení, koordinace a kontrola oblasti požární ochrany a oblasti ekologie.
 • Požární ochrana (dále jen PO)