Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště
Hasící přístroje Hydranty Služby v oblasti BOZP Služby v oblasti PO Nová požární vyhláška Hasící přístroje v autě

Služby v oblasti PO, zákon č. 133/1985 Sb.

  • monitoring legislativy v oblasti PO a aplikace relevantních pravidel do vnitřních předpisů a metodiky činností objednatele,
  • poradenská a konzultační činnost v oblasti PO,
  • zastupování objednatele a spolupráce s orgány státní správy při kontrolách,
  • zpracování základní dokumentace PO (požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, řád ohlašovny požáru, atd.), dokumentace zdolávání požáru, organizační směrnice a tématické plány školení a časové rozvrhy školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance a odborné přípravy preventivních požárních hlídek,
  • provádění preventivních prohlídek a komplexních prověrek pracovišť objednatele,
  • zprostředkování provedení revizí věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení PO,
  • realizace vstupního školení PO pro nové zaměstnance objednatele, periodická školení pro stávající zaměstnance objednatele a školení vedoucích zaměstnanců objednatele.